Поиск
 • ОНЗ Дзигiвка

Готуйтеся до ЗНО з біології за тематичними добірками


Учасники зовнішнього незалежного оцінювання мають змогу ефективно готуватися до тестування з біології, користуючись спеціальним розділом на сайті ЗНО-ОНЛАЙН, у якому завдання ЗНО з цього предмета розподілені за темами.

За допомогою сервісу можна поетапно виконувати завдання за розділами чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Обравши певну тему, учасники зможуть перевірити свою готовність з усіх змістових блоків. Опрацювання розділів допоможе швидко дізнатися, які з-посеред них засвоєні гірше, щоб приділити їм особливу увагу під час підготовки до тестування.

Новий сервіс дозволяє дізнатися свій рівень підготовки, тренуватись у виконанні завдань, звіряти свої відповіді з правильними й читати коментарі до найважчих завдань.

Завдання згруповано за такими тематичними розділами:

Вступ. Клітина. Реалізація спадкової інформації

 • Біологія як наука про живе

 • Елементний склад клітини. Неорганічні сполуки

 • Органічні сполуки. Вуглеводи, ліпіди

 • Органічні сполуки. Білки

 • Органічні сполуки. Нуклеїнові кислоти. АТФ

 • Методи дослідження клітини. Еукаріотична клітина. Клітинні мембрани

 • Компоненти цитоплазми еукаріотичної клітини

 • Особливості організації клітин еукаріотів

 • Ядро. Хромосоми. Поняття про каріотип

 • Обмін речовин і перетворення енергії

 • Збереження спадкової інформації

 • Реалізація спадкової інформації

 • Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Закономірності спадковості і мінливості

 • Генетика як наука. Закономірності спадковості організмів

 • Закономірності мінливості організмів

 • Селекція організмів. Біотехнологія

Біорізноманіття

 • Віруси. Віроїди. Пріони

 • Прокаріотичні організми

 • Водорості

 • Рослини. Вегетативні органи та життєві функції рослин

 • Генеративні органи покритонасінних рослин

 • Різноманітність і розмноження мохів, папоротей, хвощів, плаунів

 • Різноманітність, розмноження голонасінних і покритонасінних рослин

 • Гриби. Лишайники

 • Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми

 • Губки. Справжні багатоклітинні тварини. Будова і життєдіяльність

 • Поведінка тварин

 • Кишковопорожнинні. Плоскі черви. Круглі черви

 • Кільчаті черви. Молюски

 • Членистоногі, їхня різноманітність

 • Хордові. Риби. Амфібії. Рептилії

 • Птахи, їхня різноманітність

 • Ссавці, їхня різноманітність

Організм людини як біологічна система

 • Будова тіла людини

 • Нервова регуляція. Нервова система. Вища нервова діяльність людини

 • Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини

 • Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа

 • Кровоносна та лімфатична системи людини

 • Імунітет. Імунна система людини

 • Дихання. Дихальна система людини

 • Травлення. Травна система людини

 • Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини

 • Виділення. Сечовидільна система людини

 • Шкіра. Терморегуляція

 • Опорно-рухова система людини

 • Сенсорні системи людини

 • Репродукція та розвиток людини

Основи екології і еволюційного вчення

 • Екологічні чинники. Популяція

 • Екосистеми

 • Біосфера як глобальна екосистема

 • Адаптація як загальна властивість біологічних систем

 • Основи еволюційного вчення

0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все